Eurocross Türkiye Sağlık Yönetimi Hizmetleri, sağlık harcamaları yüklenicileri, hastaneler, klinikler ve hastalar arasında köprü görevi görerek, süreçlerde görülen kordinasyon sıkıntılarını gidermede, verimliliği artırmada, yükleniciler için maksimum tasarruf sağlamada ve hasta memnuniyetini artırmada öncülük sağlar.

Hızlı vaka yönetimi ve evrak işlemleri prosedürü ile, Özellikli Sağlık Yönetimi, sağlık yüklenicilerilerinin ve hastanelerin dosya işlemlerini üstlenir ve tüm safhalar icin değer kazandırıcı verimlilik sağlar.

“Özellikli” sağlık yönetimi ibaresi, Eurocross Türkiye’nin yalnızca evrak ve vaka yönetimi türü teknik işlevinin yanında, Türkiye ve Global Sağlık Sektörleri hakkında 20 yılı aşkın bir sürede kazandığı geniş medikal “knowhow” sayesinde etkisini gösteren medikal karar alabilme kapasitesi ve becerisinden gelir.

Eurocross Türkiye 7/24 Alarm Merkezi, evrak işlemleri yönetiminin yanında, sağlık alıcılarına  doğru medikal tavsiye ve aksiyon vadeden bir medikal otorite görevi görür.

Eurocross Türkiye 7/24 Alarm Merkezi yılda 100.000 vaka yönetmektedir. Bu yüksek hacim, teknik ve medikal donanım ve mukemmel referanslı geçmiş operasyonları ile Eurocross Türkiye, Türkiye’nin ve dünyanin en talepkar sağlık harcama yüklenicilerinin, devlet kurumlarının ve hastanelerin sağlık vaka yönetimi ihtiyaclarini başarıyla karşılamaktadır.

Bahsi geçen sağlık yönetimi destek hizmetleri aşağıda sıralanmaktadır.

  • Idari işlem yürütme
  • Ödeme döngüsü yönetimi
  • Doküman ve vaka yönetimi
  • Tedavi refere ve tavsiyesi
  • Medikal Turizm operasyon yönetimi, tedavi plan üretimi, tedavi takibi, süreç yönetimi, seyahat ayarlamaları ve tedavi sonrası destek
  • Medikal maliyet yönetimi
  • “Network” indirim tedariği
  • Yerel ve uluslararası “network” yönetimi