Ons programma voor kostenbeheersing helpt verzekeraars, hulpverleningsbedrijven en zorgverzekeraars uit diverse sectoren om het meeste te halen uit hun jaarlijkse medische uitgaven. Dit doen we door gebruik te maken van flexibele strategieën om de kosten voor hoogwaardige behandelingen te verlagen tot het laagst mogelijke niveau. Ons programma haalt zijn kracht uit onze diepgaande kennis van de lokale gezondheidszorg en ons bedrijfsmodel dat bereid is de grenzen op te zoeken van wat idealiter haalbaar is in Turkije.

De kenmerken van ons unieke bedrijfsmodel zijn duidelijk zichtbaar in onze kostenbeheersingsprocessen. We zijn een transparante organisatie die zich verre houdt van alle kostenverhogende factoren, zoals commissies, in-uit-prijzen en herprijzen. Onze kostenbeheersingsactiviteiten worden uitgevoerd als een echt onafhankelijke organisatie. We maken gebruik van onze opgebouwde expertise in het Turkse zorglandschap om medische rekeningen zo laag mogelijk te houden. In ons geval gaan “bereidheid om extra inspanningen te leveren” en “efficiëntie door voortdurende verbetering” hand in hand om de resultaten te behalen die onze klanten wensen.

Binnen ons Kostenbeheersingsprogramma hanteren we de volgende methoden:

  • Contractueel vastgelegde exclusieve kortingen met ziekenhuizen en klinieken.
  • Grondige controle op de consistentie van alle rapporten.
  • Stapsgewijze verlagingen die zorgvuldig worden afgestemd op de behandelingen.
  • Strikte controle van elke factuur door ons eigen medisch personeel.
  • Garantie van een passende en redelijke prijs/prestatieverhouding.
  • Voortdurende analyses van het prijsbeleid van ziekenhuizen en actieve beïnvloeding via een proactieve dialoog.
  • Voortdurende onderhandelingen met ziekenhuizen om betrouwbare facturatiepraktijken te waarborgen.

HOE BEHALEN WIJ RESULTATEN, WAAR DAT ANDERE ORGANISATIES NIET LUKT?

Grote koopkracht

Eurocross Turkije is een krachtige onderhandelaar. Er zijn goede kortingsovereenkomsten gesloten met medische faciliteiten. Deze afspraken worden jaarlijks herzien op basis van het steeds groter wordende kopersvolume van Eurocross Turkije.

Een echt transparant en efficiënt systeem

Bij Eurocross Turkije zijn we volledig tegen het ontvangen van commissies, en dit komt onze klanten op meerdere manieren ten goede.

Het vermijden van commissies betekent dat de besparingen terugvloeien naar onze klanten, waar ze in de eerste plaats thuishoren. Binnen onze organisatie hanteren we een transparant en op prestaties gebaseerd kostenbeheersingssysteem, en onze relatie met zorgverleners is gebaseerd op een open dialoog zonder financiële verwachtingen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke besparingen op medische rekeningen. Hier is waar we echt het verschil maken.

Een levend kostenbeheersingsmechanisme

Ons MCC-systeem is dynamisch en evolueert met de tijd. We zorgen ervoor dat vaak afgetrokken of aangepaste kostenposten in de eerste plaats niet op de proforma-facturen terechtkomen. Ons doel is niet om onze klanten uitvergrote besparingscijfers te presenteren, maar om ervoor te zorgen dat onze klanten minder betalen dan anderen, terwijl ze nog steeds topkwaliteit gezondheidszorg ontvangen. Het resultaat is een systeem dat bij elke casus leert en zichzelf verbetert, en daardoor steeds lagere en nauwkeurigere plafondprijzen voor medische behandelingen biedt. Dit vormt een solide basis voor verdere onderhandelingen.

Proactieve samenwerking met zorgverleners

Bij Eurocross Turkey betalen onze cliënten vaak minder dan anderen, en daarbovenop genieten ze van een eersteklas servicekwaliteit van onze zorgverleners. Onze zorgverleners beschouwen Eurocross Turkey als een waardevolle partner: een heldere, samenwerkingsgerichte en transparante organisatie waarmee het prettig en lonend is om zaken te doen. Onze relatie met zorgverleners is uiterst professioneel. We handhaven consistente beleidslijnen, zijn open over onze verwachtingen en moedigen een proactieve tweezijdige dialoog aan. Onze zorgverleners weten wat ze van ons kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten. Dit resulteert in een vlotte afhandeling van zaken en duurzame financiële voordelen voor zowel onze cliënten als onze zorgverleners.